ข้อกำหนดและเงื่อนไข
มาตรฐานความไว้วางใจระดับโลก1. การบังคับใช้นโยบายทั่วไป
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบ ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame(ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่) หากคุณ ไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใด โปรดอย่ายอมรับหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ ของ koramgame.com และกรุณาอย่าเพื่งใช้เว็บไซต์จนกว่าคุณพอใจและสามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมด
เราขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะส่งผลไปยัง: การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย คำแนะนำที่เกี่ยวข้องหรือธรรมเนียมการปฏิบัติ, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและสอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame

2. บัญชีของคุณ
เพื่อการใช้งานคุณลักษณะหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame เราต้องการให้คุณสร้างบัญชี Koramgame บริษัทยอมรับผู้ถือบัญชีที่ถูกต้องและอนุญาติให้ใช้งานได้ปกติแต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้สำหรับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทแต่เพียงเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น
คุณต้องไม่เลือกชื่อผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ ปลอมแปลงเป็นพนักงานหรือผู้อื่นซึ่งเป็นการจงใจทำให้เกิดความสับสน หรือซึ่งสร้างความไม่พอใจ การเหยียดเชื้อชาติ ลามกอนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำให้การประเมินดังกล่าวในดุลยพินิจของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
คุณยอมรับที่จะเก็บรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยอยู่ตลอด และรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณปราศจากไวรัสหรือโทรจัน จะต้องใช้รหัสผ่านตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ พนักงานของบริษัทตัวจริงจะไม่มีการถามรหัสผ่านของคุณ หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกขโมยหรือถูกผู้อื่นลักลอบใช้งาน ให้ส่งการร้องขอรหัสผ่านผ่านลิงค์ขอทราบรหัสผ่านบนเว็บไซต์Koramgame.com แต่คุณไม่สามารถรับคืนเงินหรือค่าชดเชยจากทางบริษัทได้
การอ้างอิงถึง"หยุด"การใช้บัญชีรวมทั้ง: การล็อคบัญชีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร การถูกแบนบัญชีชั่วคราวหรือถาวร การปิดบัญชีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากบัญชีของคุณถูกปิดคุณสามารถเล่นเกมส์ได้ต่อไปแต่จะไม่สามารถใช้การแชทฟรีได้ หากบัญชีของคุณถูกแบน คุณจะไม่จะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้เลย .

3. การซื้อและการคืนเงิน

คุณจำเป็นต้องทำการซื้อเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ถ้าคุณต้องการที่จะซื้อ คุณต้องให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งเป็นจริงและถูกต้องแม่นยำ(รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและวันหมดอายุและรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ) และคุณได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินทั้งหมดที่ระบุไว้เมื่อคุณใช้รวมทั้งภาษีทั้งหมด
โดยคำสั่งซื้อของคุณที่เสนอซื้อในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ข้อเสนอของท่านเป็นที่ยอมรับและมีสัญญาผูกพันเกิดขึ้นเมื่อบริษัทส่งข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้าของอีเมลบัญชีของคุณยืนยันว่าการชำระเงินของคุณได้รับแล้วหรือหากคุณเข้าสู่ระบบในส่วนลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame
มีการประมวลผลคำสั่งซื้อและจ่ายทันทีและโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งการชำระเงิน คุณเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อคุณอนุญาตให้บริษัทหรือบริการชำระเงินอื่นๆ รับมอบหมายให้หักยอดจากบัตรเครดิตหรือโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นจำนวนเงินดังกล่าว จะไม่สามารถเรียกคืนเงินได้รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด การยกเลิกบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การระงับการบริการของร้านค้าในเกมและการยกเลิกเงินในเกมส์และ/หรือยกเลิกการไม่ให้บริการต่อไป อย่างไรก็ตามจำนวนเงินจะคืนให้ที่คุณหากไม่มีการส่งมอบสินค้า
คุณเข้าใจว่าบริษัทอาจจะระงับหรือยุติบัญชีของคุณในกรณีที่ทางบริษัทไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับการชำระเงินจากทางบัตรเครดิตของท่านและหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคุณจะต้องส่งเงินมาให้บริษัทได้ทันทีสำหรับการชำระเงินดังกล่าว ค่าใช้จ่ายผ่านการใช้บัตรเครดิตใบอื่นหรือกลไกการชำระเงินอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับบัตรเครดิตหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใดๆ ของคุณ
บริษัทขอสงวนสิทธิ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่จะจำกัดปริมาณการสั่งซื้อของไอเทมในเกมส์หรือปฏิเสธที่จะให้ไอเทมในเกมส์ การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างที่ใช้บังคับกับการทำธุรกรรมกับไอเทมอาจจะถูกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ราคาและความพร้อมของรายการเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถและไม่มีสิทธิที่จะขายหรือโอนใดๆ ของไอเทมในเกมส์, หรือเนื้อหาอื่นๆ หรือข้อมูลที่รวมอยู่ในบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดๆ บนเว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือในทางกลับกันสิ่งที่มีมูลค่าหรืออื่น ๆ
บริษัท Koramgame ไม่ยอมรับการถ่ายโอนระหว่างบัญชีเกมส์ของบริษัท คุณต้องไม่ซื้อ, ขาย, ให้ของขวัญหรือทำการซื้อขายบัญชีหรือเสนอที่จะซื้อ, ขาย, ให้เป็นของขวัญหรือทำการค้าขายบัญชีใดๆ และความพยายามทำกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ
Koramgame ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตกฏของเกมและแพคเกจเกมส์และท่านไม่สามารถขอเงินคืนได้จากการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรือข้อกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมของบริษัทในเวลาใดก็ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการซื้อของคุณโดยบุคคลที่สาม

4. การทำงานของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame
บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame และจะแก้ไขความผิดพลาดโดยเร็วที่สุด บริษัทอาจจะต้องระงับการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เกมส์ของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งก่อนสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงหรือเหตุผลทางด้านเทคนิคอื่นๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการระงับใช้เวลาสั้นที่สุด บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในการหยุดให้บริการดังกล่าวหรือการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกของบริษัทที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม
ทางบริษัทไม่สามารถรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเล่นได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องรวมไปถึงซอฟต์แวร์หรือการเชื่อมต่อเซอร์วิซอื่นๆ ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์หรือการบริการดังกล่าว

5. กฎ
คุณจะต้องทำตามกฎ คำแนะนำ ธรรมเนียมการปฏิบัติและคำสั่งใดๆในระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame รวมทั้งกฎในเกมของเราด้วย

6. สำหรับเด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีคุณจะสามารถสร้างบัญชีได้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเกมหรือเว็บไซต์ ถ้าบริษัทพบว่า ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมมาจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 บริษัทจะลบโดยอัตโนมัติ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ปกครองพ่อแม่ตั้งค่าบัญชีและการเล่นร่วมกันกับบุตรของตน ผู้ปกครองหลายคนรายงานว่าการเล่นเกมส์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame กันทั้งครอบครัวนั้นสนุกและให้ประโยชน์
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและซื้อผลิตภัณฑ์เกมของบริษัท จะถือว่าได้แสดงว่า(หรือสัญญาว่า)คุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครองของคุณการใช้ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทและแง่ของการดำเนินการ บริษัทอาจหยุดการบัญชีใดๆ ถ้าบริษัทไม่พอใจความยินยอมดังกล่าวได้
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 โดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท จะถือว่าได้แสดงว่า(หรือทำสัญญาว่า)คุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่/ ผู้ปกครองของคุณที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทและแง่ของการดำเนินการ บริษัทอาจหยุดการบัญชีใดๆ ถ้าบริษัทไม่พอใจความยินยอมดังกล่าวได้
ถ้าบริษัทได้รับข้อมูลจากผู้ปกครอง ว่าบุตรหลานของพวกเขาได้โกหกเรื่องอายุของพวกเขา เมื่อลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์เกมของบริษัท บริษัทจะหยุดการให้บริการบัญชีเมื่อบริษัทมีข้อมูลที่น่าพอใจว่าคนที่รายงานเป็นผู้ปกครองแน่นอน

7. ความปลอดภัย/การใช้งานในทางที่ผิด
ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame คุณควรอ่านคำแนะนำที่พบในเงื่อนไขการปฏิบัติของบริษัท
ในขณะที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการถ้ามีผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม (รวมถึงการโพสต์ข้อความบนส่วนประกอบหรือเครื่องมือการแชทหรืออื่นๆ) บริษัทไม่สามารถสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame จะไม่มีเนื้อหาดังกล่าวหรือที่บริษัทจะลบหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆและบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทหรือประพฤติอย่างเหมาะสมได้
หากคุณเป็นเหยื่อจากการประพฤติตัวอย่างไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่นหรือได้รับการติดต่อที่ไม่ต้องการ คุณควรแจ้งการประพฤติที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวกับผ่านความช่วยเหลือภายในเกมส์หรือหาความช่วยเหลือจากภายนอก เช่นจากผู้ปกครองหรือจากเจ้าหน้าที่รักษากฏหมาย หากคุณยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวหรือไม่พอใจ คุณสามารถที่จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ได้

8. นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับคำอธิบายของการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

9. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
Koram Game® Three Kingdoms Onweb® เป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame จดทะเบียนในประเทศจีน
คุณจะต้องไม่ย้อนการประกอบทางวิศวกรรม แยกหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ในทางใดทางหนึ่ง(เว้นแต่ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) คุณจะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเอง ได้รับการแก้ไขหรือลอกใบอนุญาตเพิ่ม คุณต้องสร้างหรือจัดเตรียมวิธีการอื่นใดโดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ที่อาจจะเล่นโดยคนอื่นๆ (รวมทั้ง, โดยไม่มีข้อ จำกัด, การแทนที่ หรือการปรับเปลี่ยนลูกค้า/เซิร์ฟเวอร์ของซอฟต์แวร์, การเลียนแบบเซิร์ฟเวอร์)
ส่วนประกอบ(รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่ไม่มีการจำกัด, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล, ข้อความ, รูปภาพ, กราฟิก, เสียงและวิดีโอ) วางไว้บนผลิตภัณฑ์ของบริษัทKoramgameคุณยอมรับว่าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในตัวเกม บัญชีและรายการและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท
โดยโพสต์แชทหรือวัสดุอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ Koram เกม, คุณอนุญาตให้บริษัทไม่ผูกขาดถาวรทั่วโลกค่าภาคหลวงฟรีใบอนุญาตทั่วโลก การใช้และ / หรือแก้ไขวัสดุดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ใด ๆ Koram เกมที่บริษัทเห็นพอดี br> โดยโพสต์ข้อความ แชทหรือส่วนประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทKoramgame , คุณอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้และ/ หรือแก้ไขส่วนประกอบดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ของบริษัทKoramgame ที่บริษัทเห็นตามสมควร
คุณตกลงว่าด้วยการส่งของวัสดุชนิดใดๆ ให้บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทKoramgame (ตัวอย่างไม่ครบถ้วนจะมีข้อเสนอแนะ และความคิดสำหรับการเล่นเกมใดๆ หรือผลงานไปที่หน้าแกลลอรี่ใดๆ) จะถือ ว่าคุณได้ให้อนุญาติบริษัทแบบไม่ผูกขาดในการใช้งานและหรือปรับเปลี่ยนวัสดุที่แสดงความคิดเห็นในแบบที่บริษัทเห็นสมควร คุณยินยอมที่จะสละสิทธิโดยชอบทางศีลธรรมใดๆ สิทธิตามขอบเขตของกฎหมายในการที่คุณจะไม่ถอนยื่นหรือพยายามที่จะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานนั้นๆ นอกจากนี้คุณรับประกัน ว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้องกับการจำนนและการจำนนนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น

10. การยกเลิกบัญชี

ในกรณีที่คุณยกเลิกบัญชีของคุณใน Koramgame.com หรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข คุณจะสูญเสียสิทธิของคุณต่อการชำระเงินใดๆ ทั้งหมดที่คุณทำได้ คุณตกลงและทราบแล้วว่าคุณไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงินสำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าในนามของบัญชีก่อนที่จะถูกยุติตามข้อตกลงนี้
คุณรับทราบว่าถ้าบัญชีและสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ของคุณถูกยกเลิกโดยบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้จ่ายสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame และคุณจะสูญเสียเวลาในการเข้าระบบที่เหลืออยู่ในขณะที่บัญชีถูกยกเลิก

11. บุคคลที่สาม
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีอื่นๆ จัดทำโดยบุคคลที่สามรวมทั้งเว็บไซต์ / เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณจ่ายเงินโดยวิธีการของวิธีการชำระเงินให้ทำโดยบริษัทบุคคลที่สาม เราไม่อาจให้สัญญาใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

12. ความรับผิดชอบต่อกฏหมายของคุณและของทางบริษัท
เราจะไม่ยอมรับผิดชอบทางด้านกฏหมายต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทหรือพนักงานหรือตัวแทนของเราที่ (ก) ไม่มีการละเมิดหน้าที่การดูแลในกฏหมายโดยบริษัทหรือหรือพนักงานหรือตัวแทนของเรา (ข) การสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวไม่เป็นเห็นสอดคล้องกับผลที่ควรจะเป็นหรือการละเมิดอื่นๆ (ค) การสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เราได้รับจากการละเมิดข้อตกลงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ในทางที่ผิด

13. สิทธิของทางบริษัท
13.1 ถ้าหากพบว่าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทอาจถูกละเมิดหรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันหรือหยุดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อทางบริษัท ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ต่อผู้เล่นอื่นหรือต่อสาธารณะ เราอาจหยุด(ดังที่อธิบายข้างต้น) บัญชีใดๆ บนผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ที่ทางบริษัทสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดโดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเครดิตการเป็นสมาชิก และ/ หรือการสูญเสียเงินจริงที่จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายรายการ/ บัญชีหรือการทำธุรกรรมที่ต้องห้ามอื่นๆ
เพื่อป้องกันหรือกำจัดการละเมิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ต่อผู้เล่นอื่นหรือต่อสาธารณะ เราอาจดูแลหรือตรวจสอบโดยอัตโนมัติ(รวมถึงการปฏิเสธหรือการลบเนื้อหา) และหรือบันทึกการแชทส่วนตัวและในสาธารณะหรือกิจกรรมใดๆในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame
13.2 บริษัทอาจจะถ่ายโอนสิทธิหรือหน้าที่ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าเราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของคุณตามข้อตกลงนี้ไม่ได้มีอคติ เนื่องจากข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงส่วนตัวของคุณ คุณไม่สามารถที่จะโอนสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

14. หลักการทั่วไป
ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค หัวเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและไม่ได้มีผลผูกพัน ถ้าบริษัทไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะ ไม่มีผลกระทบกับบริษัทจากการบังคับใช้บทบัญญัติทั้งสอง(หรือบทบัญญัติที่คล้ายกัน)ในโอกาสภายหลัง หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขถูกพบโดยศาลว่าไม่ถูกต้อง บริษัทเห็นว่าศาลควรพยายามที่จะให้ผลกระทบต่อเจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนอยู่ในบทบัญญัตินี้ และว่าบทบัญญัติอื่นๆ ยังคงสามารถใช้ได้บังคับได้ปกติ ยกเว้นสำหรับข้อกำหนดที่กันออกและจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะบังคับใช้ตามเงื่อนไงของข้อตกลงนี้ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายจีนและข้อพิพาทที่เชื่อมโยงกับพวกเขาหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท Koramgame ใดๆ จะถูกตัดสินโดยศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน

15.คำถาม ความคิดเห็น และข้อร้องเรียน
หากคุณมีคำถามใดๆ ความคิดเห็น, หรือ ข้อร้องเรียน กับเว็บไซต์นี้หรือกับแง่มุมใดของเว็บ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางหน้า "บริการลูกค้า"