Kullanım Koşulları
Dünya Uluslararası Standartları


Bu Hizmet Koşullarının Yayınlanma Tarihi: 10,10,2022
Bu Hizmet Koşullarının Yürürlük Tarihi: 10,10,2022

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bu "Sözleşme") siz ve Ark Games Global Pte. arasındadır. Ltd., 6 Shenton Way, #25-10, Oue Downtown, Singapur veya Bağlı Şirketleri (bundan böyle "Ark Games", "biz" olarak bahsedeğiz) çevrimiçi oyunlarımız, mobil oyunlarımızla ilgili olarak ve uygulamalar, web sitesi ve ilgili hizmetler, içerik veya ürünler (birlikte “Oyunumuz” olarak anılacaktır). Oyunumuza erişmek ve/veya oynamakla bu Sözleşmeyi bağlayıcı olarak kabul etmektesiniz. Ek olarak, Oyunumuzu kullanırken, zaman zaman yayınlanabilecek bu Oyun için geçerli olan herhangi bir yayınlanmış yönergeye veya kurala tabi olabilirsiniz. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda "siz" ve "sizin", Oyunun kullanıcısı olarak sizden bahseder. Oyunu bir şirket veya başka bir tüzel kişi adına kullanıyorsanız, "siz" sizi ve o tüzel kişiyi içerir ve (a) tüzel kişiliği bu Sözleşme'ye bağlama yetkisine sahip tüzel kişinin yetkili temsilcisi olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz ve (b) işletme adına bu Sözleşmeyi kabul edersiniz.

Özel bildiriminizi gerektiren ve haklarınız ve çıkarlarınız üzerinde önemli bir etkisi olabilecek bilgiler için, dikkatinizi çekmek amacıyla kalın yazı tipiyle vurguladık.
Maddi Koşullar: Bu Sözleşmede daha ayrıntılı olarak belirtildiği gibi (ve bu Sözleşmenin açık dilini sınırlamadan), aşağıdakileri kabul etmektesiniz:
Oyun lisanslıdır, size satılmamaktadır ve Oyunu yalnızca bu Sözleşmede belirtildiği şekilde kullanabilirsiniz;
Oyunun kullanımı, mobil şebeke operatörünüzün hizmet koşulları ve ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen sizin sorumluluğunuzda olan veri kullanımı ve fazla kullanım için alınan ücretler dahil olmak üzere, ayrı üçüncü taraf hizmet koşullarına ve ücretlerine tabi olabilir;
Kişisel Verilerinizi toplamamızın, kullanmamızın ve ifşa etmemizin https://www.koramgame.com/?act=service.privacy;adresinde bulunan Gizlilik Politikasındaki kurallara uygun olacağını okudunuz ve anladınız
Oyunu size herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunuyoruz ve Ark Games'in size karşı sorumluluğu sınırlıdır;
Ark Games ile aranızda ortaya çıkan anlaşmazlıklar bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aşağıdaki Bölüm 11'de daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere bu Sözleşmeyi kabul ederek, siz ve Ark Games, jüri tarafından yargılanma veya toplu davaya katılma hakkından feragat etmiş olursunuz;
Uygulamayı iOS tabanlı bir cihazda kullanıyorsanız, aşağıdaki "Apple İle İlgili Bildirimi" kabul etmiş ve onaylamış olursunuz.

Bu Sözleşme sizi aşağıdaki bilgiler konusunda bilgilendirir:
1.Genel Şartlar ve Koşullar
2.Hesaplar
3.Kullanıcı Davranışı ve İçeriği
4.Erişim
5.Sorumluluk Reddi
6.İhlal ve Tazminat
7.Fikri mülkiyet
8.Gizlilik
9.Ödeme
10.Mobil Uygulamalar
11.Geçerli Yasa ve Yer
12.Fesih
13.Diğer
14.Bize Ulaşın

1. Genel Şartlar ve Koşullar
Değişen yasal, teknik veya ticari gelişmelere yanıt olarak bu Sözleşmeyi zaman zaman güncelleyebiliriz. Sözleşmeyi güncellediğimizde, yaptığımız değişikliklerin önemine bağlı olarak sizi bilgilendirmek için uygun önlemleri alacağız. Bu Sözleşme'nin üst kısmında görüntülenen "Yürürlük Tarihi"ni kontrol ederek bu Sözleşmenin ne zaman yürürlüğe girdiğini görebilirsiniz. Oyunumuzu kullanmaya devam etmeniz veya Oyunumuza erişiminiz, güncellenmiş Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. Hesaplar
2.1 İkamet ettiğiniz ülkenin/bölgenizin yasalarına tabi olarak, reşit olmayan çocuklar, ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından oluşturulan bir hesabı kullanabilir. Reşit olmayan çocuğunuzun veya yasal velinizin (topluca "Çocuğunuz") bir hesap kullanmasına izin verirseniz, bu tür kullanımlara sizin tarafınızdan izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, bu Sözleşmeyi kendiniz ve Çocuğunuz adına kabul edersiniz ve tüm kullanımlarından sorumlu olacağınızı anlar ve kabul edersiniz. İkamet ettikleri ülkenin/bölgenin geçerli yasaları tarafından belirlenen asgari yaşın altındaki kişilerden kişisel bilgi toplamama politikamıza ek olarak (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu asgari yaş 13'tür) ("Minimum Yaş") Asgari Yaşın altındaki herhangi bir kişinin kişisel bilgilerini teslimat için veya başka herhangi bir nedenle bize vermenize izin verilmez.
2.2 Hesap bilgilerinizi korumak ve gizli tutmak için gerekli çabayı göstereceğinizi kabul etmektesiniz. Hesabınızı ve ayrıca bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi bir başkasına devredemeyeceğinizi veya hesap bilgilerinizi önceden onayımızı almadan başkalarıyla paylaşamayacağınızı kabul etmektesiniz.

3. Kullanıcı Davranışı ve İçeriği
3.1 Oyunumuzu ziyaret ederken bulunduğunuz yerdeki yargı bölgesinin geçerli yasalarına uymalısınız. Yürürlükteki herhangi bir yasa, Oyunumuzu oynamanızı kısıtlar veya yasaklarsa, bu kısıtlamalara uymalı veya Oyunumuzu ziyaret etmeyi veya oynamayı bırakmalısınız. Oyundaki diğer kullanıcılarla olan etkileşimlerinizden siz sorumlusunuz. Oyunumuzun kullanıcıları arasındaki etkileşimleri izleme hakkımızı saklı tutsak da, bunu yapmak zorunda değiliz ve kullanıcılarımızla olan etkileşimlerinizden veya herhangi bir kullanıcının eylemlerinden veya eylemsizliklerinden sorumlu tutulamayız. Diğer kullanıcılarla veya diğer üçüncü taraflarla bir anlaşmazlığınız varsa, Ark Games Kuruluşlarını (aşağıda tanımlandığı gibi), bu tür anlaşmazlıklarla bağlantılı herhangi bir şekilde bilinen ve bilinmeyen her tür ve nitelikteki şikayet, talep ve zararlardan (fiili ve sonuç olarak) muaftır. Bu yayına girerken, bu yayının kapsamını yalnızca bu yayın iznini kabul ettiğiniz sırada lehinize olduğunu bildiğiniz veya var olduğundan şüphelendiğiniz iddiaları içerecek şekilde sınırlayacak herhangi bir korumadan (yasal veya başka türlü) açıkça feragat etmektesiniz.
3.2 Kullanıcılar, Oyunumuz aracılığıyla diğer yöntemlerle, bilgi, veri, ses, fotoğraf, grafik, video, etiket veya diğer materyalleri ("İçerik") gönderebilir, yükleyebilir, iletişim kurabilir, iletebilir veya sağlayabilir. Oyunumuz aracılığıyla sağlayabileceğiniz, herkese açık olarak yayınlanan veya özel olarak gönderilen her türlü İçerikten siz sorumlusunuz. Oyunu çalıştırmak için, Oyunu çalıştırırken gerçekleştirdiğimiz eylemlerin yasal ihlal olarak değerlendirilmemesi için, İçeriğinizde sizden belirli lisans hakları almamız gerekir. Oyunu kullanarak ve İçeriğinizi yükleyerek, bize erişme, kullanma, barındırma, önbelleğe alma, saklama, çoğaltma, iletme, görüntüleme, yayınlama, dağıtma ve değiştirme lisansı vermiş olursunuz, (teknik amaçlar için, örneğin içeriğin akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda görüntülenebilir olduğundan emin olmak için) ancak yalnızca Oyunu çalıştırabilmek ve sağlayabilmek için gerektiği şekilde. Bu hakların ve lisansların telifsiz, devredilebilir, alt lisanslanabilir, dünya çapındadır ve geri alınamaz (İçeriğiniz bizde saklandığı sürece) olduğunu ve bizim için İçeriğinizi kullanıma sunmamız ve iletmemiz için bir hak içerdiğini kabul edersiniz. Bu haklar, Oyunun sağlanmasıyla ilgili sözleşmeye dayalı ilişkilerimiz olan diğerleriyle birlikte, yalnızca bu Oyunu sağlamak amacıyla ve bu tür bir erişimin gerekli olduğunu belirlersek İçeriğinize başka bir şekilde erişime izin vermek veya İçeriğinizi üçüncü taraflara ifşa etmek için yasal yükümlülüklerimize uyarsınız. İçeriğinizi Oyunumuz aracılığıyla yayınlayarak, burada İçeriğiniz için verilen hakları vermek için gerekli tüm haklara, lisanslara, rızalara, izinlere, yetkiye ve/veya yetkiye sahip olduğunuzu veya edindiğinizi beyan ve garanti edersiniz.
Bu tür İçerikle ilgili olarak, geçerli yasalara ve aşağıdakilere uymayı kabul etmektesiniz:
3.2.1 Yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, haksız, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başkalarının gizliliğini ihlal eden, nefret dolu, ayrımcı, pornografik, müstehcen veya başka türlü İçerik sağlamayacaksınız;
3.2.2 Virüsler, bozuk veriler veya diğer zararlı, bozucu veya yıkıcı dosyalar içeren herhangi bir İçerik sağlamayacaksınız;
3.2.3 Sözleşmeden doğan bir görev veya güven yükümlülüğü gibi üçüncü bir tarafa borçlu olunan herhangi bir yasal görevi ihlal edecek şekilde yapılacak İçeriği paylaşmayacaksınız;
3.2.4 İstenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım materyalleri, "gereksiz posta", "istenmeyen posta", "zincir mektuplar", "piramit şemaları" veya başka herhangi bir talep biçimi göndermeyeceksiniz;
3.2.5 Herhangi bir tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İçerik yayınlamayacaksınız;
3.2.6 Gerekli izne veya başka bir şekilde materyali yayınlamaya ve bize yukarıda açıklanan lisansı vermeye yasal olarak hakkınız olmadıkça, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına tabi materyal içerecek İçeriği paylaşmayacaksınız; ve Ark Games'in münhasır kararına göre sakıncalı olan veya başka herhangi bir kişinin Oyunu kullanmasını veya oyundan zevk almasını engelleyen veya Ark Games'i veya kullanıcılarını herhangi bir zarara veya yükümlülüğe maruz bırakabilecek herhangi bir İçerik sağlamayacaksınız.
3.3 Oyunumuzu oynayarak, şunları yapmayacağınızı kabul etmektesiniz:
3.3.1 Oyunumuzu oynamak, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, yeniden satmak veya herhangi bir ticari amaçla kullanmak için gerekli bir yedekleme dışında, Oyunumuzun herhangi bir bölümünü;
3.3.2 Oyunumuzu yasa, yönetmelik, kararname, emir, emir veya mevzuat, yönetim ve yargı dahil olmak üzere herhangi bir devlet şubesi tarafından getirilen diğer zorunlu sınırlamaları ihlal edecek şekilde kullanmak;
3.3.3 Oyunun herhangi bir bölümünü değiştirmek, Oyunla ilgili herhangi bir bilgi toplamak veya Oyun simülasyonu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Oyuna bağlanmak için tasarlanmış hileler, otomasyon yazılımı (botlar), hack'ler, modlar veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımları kullanmak komut dosyaları (robotlar), eklentiler, düğme sihirbazı yazılımı veya üçüncü taraf araçları (örn. simülatör altındaki çoklu açma işlevi, senkronizör, kayıt makrosu, klavye eşleme, bulut telefonu vb.);
3.3.4 Oyunumuzu, özellikle ticari amaçlarla sınırlı olmamak üzere, oyun ruhu içinde olduğuna inanabileceği makul bir kişi dışında herhangi bir amaç için kullanmak;
3.3.5 tamamen veya kısmen tersine mühendislik, kaynak kodu türetme, değiştirme, kaynak koda dönüştürme, parçalara ayırma veya Oyunumuza, başkaları tarafından oluşturulan herhangi bir İçeriğe veya bunların herhangi bir kısmına dayalı türev çalışmalar oluşturma;
3.3.6 Oyunumuzdan herhangi bir patent bildirimini, telif hakkı bildirimini veya diğer fikri mülkiyet bilgilerini kaldırmak veya değiştirmek;
3.3.7 Oyunu oynamak için makul olarak gerekli olanlar dışında diğer kullanıcıların bilgilerini toplamak;
3.3.8 Aksi belirtilmedikçe, sanal altın paralar, kristal ve enerji puanları ("Sanal Puanlar") gibi sanal para birimlerini veya Oyunumuzda kullanmak üzere ürün veya hizmetleri ("Sanal Ürünler") herhangi bir şekilde satın aldıktan sonra transfer etmek, Oyunumuzdaki Sanal Puanları ve/veya Sanal Ürünleri herhangi bir üçüncü taraf platformu aracılığıyla gerçek para/gerçek öğelerle takas etmeye çalışmak veya Oyunumuz içinde veya dışında bu tür ticaret için arabuluculuk, aracılık veya acentelik hizmeti sağlamaya çalışmak dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. (toplu olarak "RMT"), spam göndermek, Oyunumuz içinde veya dışında herhangi bir yolla RMT reklamlarını yaymak ve oyun içi işlevler aracılığıyla RMT yapmak vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;
3.3.9 Oyunumuzu, bu Sözleşme veya yayınlanan herhangi bir yönerge veya kural tarafından izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmak.

4. Erişim
4.1 Cep telefonları ve tabletler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Oyunumuzu oynamak için gerekli cihazları edinmek ve bakımını yapmak ve İnternet ücretleri, veri ücretleri ve elektrik ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cihaz ücretlerinden siz sorumlusunuz. Bu ücretlerin bu Sözleşme ile ilgili olmayan üçüncü taraflara ödendiğini ve bu Sözleşme kapsamında tarafımıza herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceğini kabul etmektesiniz.
4.2 Çevrimiçi oyunların özelliği nedeniyle, Oyunumuzu zaman zaman güncelleyebileceğimizi, bunun da Oyuna erişiminizi bir süreliğine engelleyebileceğini ve Oyun içeriğinin değiştirilmesine neden olabileceğini kabul ediyorsunuz. Yayıncı hatası veya ağır ihmalimizden kaynaklananlar dışında, bu tür güncellemelerden kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayız. Acil bir durum olmadıkça, bu tür güncellemeleri size önceden bildireceğiz.
4.3 Oyunumuzun bir "test süresi" veya bir "beta sürümü" veya buna benzer bir şeyde olması durumunda, Oyunumuza erişiminiz, sınırlı süre veya erişilebilecek sınırlı sayıda kullanıcı gibi belirli kurallara tabi olabilir. Bazı kullanıcıların Oyuna erişim ayrıcalığı, kullanıcıların oyun verilerini değiştirme veya silme hakkımız saklıdır ve Oyun sunucular bizim belirlediğimiz sürede kapatılabilir. Lütfen bu kuralları (varsa) dikkatlice okuyunuz ve Oyunun beta sürümüyle ilgili işbirliğiniz ve geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz.

5. Sorumluluk Reddi
5.1 Oyunumuzun doğru ve güvenilir hizmetlerini sunmaya çalışmamıza rağmen, OYUNUMUZUN AYRICA İLGİLİ HİZMET VE BİLGİLERİN "OLDUĞU GİBİ" TEMELİNDE SUNULDUĞUNU açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Ark Games, ebeveynleri, Bağlı Şirketleri, ilgili şirketleri, memurları, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, ortakları ve lisans verenleri ("Ark Games Kuruluşları") DURUM, KESİNTİSİZ KULLANIM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL EDİLEMEZLİK, İHLAL EDİLMEMİŞ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİLERİ REDDEDER. Ark Games Kuruluşları aşağıdakiler için hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz ve tüm sorumluluk ve yükümlülükleri reddeder: (a) Oyunun eksiksizliği, doğruluğu, kullanılabilirliği, güncelliği, güvenliği veya güvenilirliği; (b) Oyuna erişiminizden veya Oyun'u kullanmanızdan kaynaklanan bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir zarar, veri kaybı veya diğer zararlar; (c) başka herhangi bir uygulama veya belirli bir sistem veya cihazla çalışma veya uyumluluk; ve (d) Oyunun gereksinimlerinizi karşılayıp karşılayamayacağı veya kesintisiz, güvenli veya hatasız olarak sunulup sunulmayacağı.
5.2 Burada açıkça belirtilen yükümlülüklerle sınırlanmayan ve yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmamak kaydıyla, ARK GAMES KURULUŞLARININ HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇSAL YA DA ÖRNEK OLARAK HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI, ARKADAŞLAR DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA anlıyor ve kabul ediyorsunuz. KÂR, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLARLA SINIRLI OLARAK: (I) BİZİM GARANTİLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI, VE/VEYA İLGİLİ HİZMETLER; (II) SATIN ALDIĞIMIZ VEYA GARANTİLERİMİZDEN VE/HİZMETLERİMİZDEN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MAL, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMETLER VEYA ALDIĞI MESAJLAR VEYA HİZMETLERDEN VE/HİZMETLERİMİZDEN YAPILAN İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İKAME MAL VE HİZMET SATIN ALMA MALİYETİ; (III) İLETİM VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞİKLİKLER; (IV) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN OYUNUMUZDA VE/VEYA İLGİLİ HİZMETLERDEKİ BEYANLARI VEYA DAVRANIŞLARI; VEYA (V) OYUNUMUZ VE/VEYA İLGİLİ HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ DİĞER HERHANGİ BİR KONUDA. BAZI YARGI ALANLARI (NEW JERSEY EYALETİ GİBİ), ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VEYA SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. ARK GAMES KURULUŞLARININ, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN, KESİN SORUMLULUKTAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KAYNAKLANAN TOPLAM SORUMLULUĞU, ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE BİZE ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM ÜCRETLERİ HİÇBİR DURUMDA AŞMAYACAKTIR.

6. İhlal ve Tazminat
6.1 Makul olarak bu Sözleşmeyi veya yayınlanan herhangi bir yönerge veya kuralı ihlal ettiğinizi tespit etmemiz veya hesabınızda makul bir şekilde şüpheli etkinlik tespit etmemiz durumunda, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun gördüğümüz eylemleri gerçekleştirebiliriz: (i) İlgili İçerik; (ii) Oyun verilerinizi ihlalinizden önceki durumuna geri yüklemek; (iii) Oyuna/hesabınıza erişiminizi sınırlamak; (iv) Oyunumuzu kullanma hakkınızı sona erdirmek; (v) Size karşı yasal işlem başlatmak veya ilgili bilgileri kolluk kuvvetlerine ifşa etmek ve (vi) Yayınlanan herhangi bir kılavuz ve kuralda belirtilen diğer eylemler.
6.2 Ark Games Kuruluşlarını, bu Sözleşmede açıklanan sizinle aramızdaki ilişkiden kaynaklanan veya bu ilişkiden kaynaklanan veya bu ilişkiden doğan her türlü üçüncü şahıs iddia, kayıp, zarar, yükümlülük, maliyet ve harcamalardan tazmin edeceğinizi ve zarar görmemesini sağlayacağınızı kabul edersiniz, bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali ve herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmeniz dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. İşbu belgeyle, bu tür iddialara, taleplere veya davalara karşı yasal savunmayı kontrol etme hakkına sahip olacağımızı kabul etmektesiniz, buna kendi seçtiğimiz bir avukatı seçme ve bu tür iddialar, talepler veya davalarda taviz verme veya uzlaşma hakkı da dahildir.

7. Fikri mülkiyet
7.1 Ark Games ve ilgili logolarımız ve adlarımız ticari markalarımız ve/veya hizmet markalarımızdır. Oyunda kullanılan diğer markalar, isimler ve logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları, hizmet markaları veya logolarıdır. Yukarıda belirtilen ticari markaların, hizmet markalarının veya logoların hiçbirine ilişkin olarak size hiçbir hak veya lisans verilmemektedir.
7.2 Oyun ve tüm Sanal Ürünler ve Sanal Noktalar (topluca "İşimiz" olarak anılacaktır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Oyun ve onunla ilişkili veya içinde oluşturulan tüm veriler, içerik, öğe ve yazılım, telif hakkı, marka, patent, ticari sır ve/veya diğer kanunlar tarafından korunmaktadır. Ve Çalışmadaki tüm hakları (fikri mülkiyet hakları ve mülkiyet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) saklı tutuyor ve saklı tutuyoruz. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına ve yayınlanan herhangi bir geçerli kılavuz veya kurala tabidir. İşimizi yalnızca Oyunumuzla bağlantılı olarak kişisel kullanımınız için size sınırlı, geri alınabilir, alt lisansı verilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans veriyoruz ve cihazınızda yüklü olan uygulamaların veya Oyunumuzla bağlantılı olarak size sağlanan diğer yazılımların tek bir kopyasını indirme hakkına sahipsiniz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, Çalışmamızı veya herhangi bir uyarlamasını başka bir şekilde çoğaltamazsınız (Oyunu cihazınızda çalıştırmak için gerekli olan arızi çoğaltma dışında), dağıtamaz, kamuya yayamaz, kullanıma sunamaz, uyarlayamaz, kamuya açık olarak icra edemez veya kamuya açık olarak görüntüleyemezsiniz. Burada verilen lisans, bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sona erecektir. Çalışma, süre veya maksimum ücretlerle özel olarak işaretlenmedikçe, Oyunumuz içinde elde edilen Çalışmayı, Oyunumuzu çalıştırdığımız sürece kullanabilirsiniz; bu durumda, süre sona ererse veya maksimum ücretlere ulaşılırsa, bu Çalışmayı kullanma lisansı sona erer. Bazı Çalışmaların (bazı Sanal Noktalar ve Sanal Ürünler gibi) lisansı için ödeme yapabilirsiniz ve BU ÖDEMELERİN GEÇERLİ KANUNLAR BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMESİ HALİNDE NİHAİ OLDUĞUNU VE GERİ ÖDEME YAPILMADIĞINI kabul edersiniz. Bazı Çalışmalar, belirli üçüncü taraf lisansına (açık kaynak lisansı gibi) tabi olabilir. Belirli Çalışmayı kullanırken bu tür üçüncü şahısların lisans sözleşmesinde belirtilen şartlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.
7.3 Geçerli yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe ve izin verilmedikçe, Sanal Puanlar ve/veya Sanal Ürünler satın aldığınızda, kazandığınızda veya başka bir şekilde edindiğinizde, geri alınabilir, devredilemez, transfer edilemez, münhasır olmayan, bu tür Sanal Puanlar veya Sanal Ürün, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için geçerli Oyun içinde sınırlı bir kullanım lisansı alırsınız. Herhangi bir Sanal puan ve Sanal Ürün için size burada verilen bu lisans, ilgili Oyunu sağlamayı bıraktığımız, hesabınız kapatıldığı veya bu Sözleşme başka bir şekilde feshedildiği zaman sona erecektir. Sanal Puanların ve Sanal Ürünlerin, geçerli Oyun içinde kullanım amaçları dışında hiçbir parasal değeri olmadığını ve satılamayacağını, alt lisanslanamayacağını, takas edilemeyeceğini, devredilemeyeceğini veya para veya başka bir karşılıkla takas edilemeyeceğini kabul edersiniz. Sanal Puanlar ve Sanal Ürünler, para birimi veya değişim aracı yerine kullanılamaz. Sanal Puanları veya Sanal Ürünleri Oyun dışında transfer etmenize izin verilmez. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, yalnızca Sanal Puanlar için diğer kullanıcılardan Sanal Ürünler satın almanıza, satmanıza veya takas etmenize izin veren tarafımızca işletilen bir pazar yeri sağlayabiliriz. İşlem başına veya günlük Sanal Puan satın almak için harcayabileceğiniz maksimum tutar, hesabınıza yüklenebilecek maksimum bakiye ve belirli bir Sanal Puanı tek bir Sanal Nokta ile sınırlandırmak dahil olmak üzere Sanal Puanlarla ilgili belirli koşullar veya limitler belirleyebiliriz. Hesabınızda gösterilen herhangi bir Sanal Nokta bakiyesi, gerçek dünya bakiyesi oluşturmaz veya depolanan herhangi bir değeri yansıtmaz, bunun yerine sınırlı lisansınızın kapsamının bir ölçümünü oluşturur.

8. Gizlilik
8.1 Sağladığınız bilgileri makul bir özenle güvenli bir şekilde yöneteceğiz ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uyacağız. Gizlilik uygulamamız hakkında daha fazla bilgi Gizlilik Politikamızda bulunabilir.
8.2 Oyunumuz diğer birçok web sitesine veya uygulamaya bağlantılar içerebilir, kullanıcılar bu web sitelerine veya uygulamalara erişimde ilgili gizlilik politikalarını dikkatlice okumalıdır. Bu tür web sitelerinin veya uygulamaların eylemlerinden sorumlu olmayacağız.

9 Ödeme
9.1 Ödeme
Oyun, belirli diğer ürünleri veya hizmetleri ("Teklifler") satın almanıza izin verebilir. Kredi kartı veya diğer ödeme bilgileri (varsa) dahil olmak üzere, Tekliflerin satın alınmasıyla ilgili olarak sağladığınız tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Bir işlemi tamamlarken sağladığınız kredi kartları da dahil olmak üzere, bize veya ödeme işlemcimize sağladığınız ödeme yöntemini kullanmak için yasal hakka sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak (a) mevcut miktarı veya herhangi bir Teklifi durdurma, değiştirme veya sınırlama ve (b) herhangi bir kullanıcının herhangi bir Teklifi satın almasına izin vermeme hakkını saklı tutarız. Teklifleri satın aldığınızda, (a) İlgili Oyunda belirtilen Tekliflerin fiyatını ve satın alımınızla bağlantılı diğer tüm geçerli ücretleri ve vergileri ("Tam Satın Alma Tutarı") ödemeyi ve (b) yetkilendirmeyi kabul edersiniz. Bize ve/veya ödeme işlemcimize, Tam Satın Alma Tutarı için kredi kartınızdan veya başka bir ödeme yönteminden para çekme olabilir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı veya sunabileceğimiz diğer yollarla yapılabilir. Siparişler, ödemenin tamamı alınana kadar işleme alınmayacaktır ve herhangi bir ödeme işlemcisi tarafından hesabınızdaki herhangi bir bekletme yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.
9.2 Geri Ödeme Yok
Hiçbir Teklif için geri ödeme yapılmaz. Oyun aracılığıyla yaptığınız herhangi bir ödeme veya işlem sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir talep veya zarar için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur.
9.3 Promosyon Kodları
Gelecekteki Tekliflerde indirimler için kullanılabilecek belirli promosyon kodları, yönlendirme kodları, indirim kodları, kupon kodları veya benzer teklifler ("Promosyon Kodları") veya Oyunla ilgili diğer özellikler veya avantajlar sunabiliriz. Promosyon Kodlarının: (a) yasal bir şekilde kullanılması gerektiğini; (b) hedeflenen kitle ve amaç için kullanılmalıdır; (c) tarafımızca açıkça izin verilmediği sürece, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, satılamaz veya devredilemez veya sizin tarafınızdan halka açık hale getirilemez (kamuya açık bir forumda, kupon toplama hizmetinde veya başka bir şekilde yayınlanmış olsun); (d) herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, bize karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın devre dışı bırakılabilir veya tarafımızca ek koşullar uygulanmış olabilir; (e) yalnızca bu Promosyon Kodları için belirlediğimiz belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir; (f) nakit veya diğer krediler veya puanlar için geçerli değildir; ve (g) kullanımınızdan önce sona erebilir.

10 Mobil Uygulamalar
10.1 Mobil Uygulamaların Kullanımı
Oyunumuzla bağlantılı olarak sağlanan mobil uygulamaları ("Uygulama") indirmek, kurmak ve kullanmak için ihtiyaç duyduğunuz mobil cihazı, kablosuz hizmet planını, yazılımı, İnternet bağlantılarını ve/veya diğer ekipman veya hizmetleri sağlamaktan siz sorumlusunuz. Uygulamaya belirli bir cihazdan veya belirli bir hizmet planıyla erişilebileceğini ve kullanılabileceğini garanti etmeyiz. Uygulamanın belirli bir coğrafi konumda kullanilabilir olacağını garanti etmiyoruz. Oyunun bir parçası olarak, Uygulama ile bağlantılı olarak size doğrudan gönderilen anlık bildirimler, yerel istemci bildirimleri, metin mesajları, resimli mesajlar, uyarılar, e-postalar veya diğer türdeki mesajları alabilirsiniz ("Push Mesajları"). Uygulamayı kullandığınızda, kablosuz servis sağlayıcınızın, Push Mesajları ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, veri, metin mesajı ve/veya diğer kablosuz erişim için sizden ücret talep edebileceğini kabul etmektesiniz. Push Mesajları ayarları üzerinde kontrole sahipsiniz ve Oyun aracılığıyla veya mobil cihazınızın işletim sistemi aracılığıyla bu Push Mesajları'na dahil edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (olasılıkla seyrek, önemli hizmet duyuruları ve idari mesajlar hariç). Ark Games'ten Push Mesajları almanız da dahil olmak üzere, Uygulamaya erişiminiz ve kullanımınız için hangi ücretlerin geçerli olduğunu belirlemek için kablosuz servis sağlayıcınıza danışın. Ark Games'ten gelen push mesajları da dahil olmak üzere, Uygulamayı mobil cihazınıza indirmek, kurmak ve/veya kullanmak için maruz kaldığınız herhangi bir ücret, maliyet veya masraftan yalnızca siz sorumlusunuz.
10.2 Apple App Store'da Mobil Uygulama
Aşağıdaki hüküm ve koşullar, yalnızca Uygulamayı Apple App Store'dan kullanıyorsanız geçerlidir. Bu Sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarının, bu paragrafın hüküm ve koşullarından daha az kısıtlayıcı olduğu veya bunlarla başka bir şekilde çeliştiği ölçüde, bu paragraftaki daha kısıtlayıcı veya çelişkili olan hüküm ve koşullar yalnızca sizin Apple App Store'dan Uygulama kullanımınızla ilgili olarak geçerlidir. Bu Sözleşmenin Apple ile değil, yalnızca siz ve Ark Games arasında olduğunu ve Apple'ın Uygulama veya içeriğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederiz. Uygulamayı kullanımınız, App Store'un geçerli kullanım koşullarına uygun olmalıdır. Apple'ın Uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğünün olmadığını kabul etmektesiniz. Uygulamanın herhangi bir geçerli garantiye uymaması durumunda, Apple'ı bilgilendirebilirsiniz ve Apple, varsa, Uygulamanın satın alma fiyatını size iade edecektir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın Uygulama ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacaktır ve herhangi bir garantiye uyulmamasıyla ilgili diğer iddialar, kayıplar, yükümlülükler, hasarlar, maliyetler veya harcamalar yalnızca bu Anlaşma ile yönetilecektir. Siz ve Ark Games, Apple'ın sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın Uygulama veya Uygulamaya sahip olmanız ve/veya Uygulamanın kullanımıyla ilgili aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir iddiasını ele almaktan sorumlu olmadığını kabul edersiniz: (a) ürün sorumluluğu iddiaları, (b) Uygulamanın herhangi bir geçerli yasal veya düzenleyici gerekliliğe uymadığına dair herhangi bir iddia ve (c) tüketicinin korunması veya benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar. Siz ve Ark Games, herhangi bir üçüncü taraf Uygulamanın veya sizin bu Uygulamaya sahip olmanızın bu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, soruşturma, savunma, Bu Sözleşmenin gerektirdiği ölçüde bu tür fikri mülkiyet ihlali iddialarının çözümlenmesi ve iptalini kabul edersiniz. Uygulamayı kullanırken geçerli üçüncü taraf sözleşme şartlarına uymalısınız. Siz ve Ark Games, Apple'ın ve Apple'ın yan kuruluşlarının, Uygulamayı kullanımınızla ilgili olarak bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve bu Sözleşmeyi kabul etmeniz üzerine Apple'ın hak sahibi olacağını (ve hakkını kabul etmiş sayılır) bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehdarı olarak size karşı uygulanması.

11. Geçerli Yasa ve Yer
Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri hariç olmak üzere, Singapur kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Ark Games ile aranızdaki herhangi bir iddia veya yasal işlemin, SIAC'ın tahkim kurallarına uygun olarak yürütülecek tahkim için Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'ne (“SIAC”) yönlendirileceğini kabul ve beyan edersiniz. Hakem kararı nihaidir ve her iki taraf için de bağlayıcıdır. Yukarıdaki tahkim koşulları herhangi bir anlaşmazlıkta uygulanabilir değilse, her iki taraf da söz konusu anlaşmazlığın Singapur'da bir mahkemeye götürüleceğini kabul eder. İster tahkim yoluyla ister yargı kararıyla olsun, kişisel yargı yetkisinin bulunmadığına ve/veya mahkemenin yer ve yargı yetkisine ilişkin uygunsuzluğa ilişkin tüm savunmalardan işbu belgeyle muvafakat eder ve bunlardan feragat edersiniz.
GEÇERLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE TABİ HER İKİ TARAF, TAHKİM VEYA MAHKEMEDEKİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM İŞLEMLERİNİN TOPLU VEYA TEMSİLCİ DAVA OLARAK DEĞİL, YALNIZCA BİREYSEL OLARAK YAPILACAĞINI ONAYLAR.

12. Fesih
Ark Games'in diğer haklarını sınırlamadan, bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya koşuluna veya burada atıfta bulunulan herhangi bir sözleşme veya politikaya uymamanız durumunda, bu Sözleşme önceden bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Ayrıca, Oyun(lar)ı yüklediğiniz tüm cihazlardan silerek ve hizmetleri kullanımınızı derhal durdurarak bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Herhangi bir fesih üzerine, size verilen hakların hiçbirini artık kullanmayacaksınız ve sahip olduğunuz Oyun(lar)ın tüm kopyalarını imha etmelisiniz.
İşbu Sözleşmenin feshine/süresinin sona ermesine rağmen, fesih/sürenin sona ermesinden önce biriken yükümlülükleriniz yine tarafınızca yerine getirilecektir. Ayrıca, Ark Games'in tüm hak ve menfaatleri ve (varsa) Ark Games'e verilen yetki, işbu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacak ve geçerliliğini koruyacaktır.

13. Diğer
13.1Bu Sözleşme, tarafların bu Sözleşmenin konusuna ilişkin tüm sözleşmesini içerir ve Ark Games ile aranızdaki (varsa) daha önce yapılmış tüm yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerine geçer.
13.2"İçerirler", "içerir" ve "dahil" ifadelerine yapılan atıflar, sırasıyla, sınırlama olmaksızın dahil etme anlamına gelecek şekilde yorumlanacaktır.
13.3 Bu Sözleşmedeki "Ortak", doğrudan veya dolaylı olarak Ark Games Global Pte'yi kontrol eden veya Ark Games Global Pte ile ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir. Ltd. hereto.
13.4Ark Games bu Sözleşmeyi diğer dillere çevirebilir. İngilizce sürüm ile diğer dillerdeki sürümler arasında herhangi bir fark varsa, geçerli yasa ve yönetmeliklere tabi olarak İngilizce sürüm geçerli olacaktır.
13.5Burada belirtilebilecek diğer sınırlamalara ek olarak, Ark Games'in makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan Ark Games sorumlu tutulamaz, örneğin resmi makamların eylemleri, doğal afetler veya diğer Ark Games'in kontrolü dışındaki olaylar.
13.6Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere tabi olarak, Ark Games'in herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödemeksizin, Oyun(lar)ı kullanan veya Oyunlara erişimi olan herhangi bir kişiyi askıya alma veya reddetme hakkını açıkça saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.
13.7Bu Sözleşmeye tamamen gönüllü olarak girdiğinizi ve bu Sözleşme kapsamında açıkça verilenler dışında hiçbir tazminat beklemediğinizi beyan edersiniz.
13.8Bu Sözleşme ile ikamet ettiğiniz ülkenin yerel kanunları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, yerel kanunlar hakim ve geçerli olacaktır.

14. Bize Ulaşın
Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya bu Sözleşmeden kaynaklanan yada bu Sözleşmeyle bağlantılı sorunları çözme talepleriniz varsa, lütfen ilk olarak cs@arkgames.net adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.
Şirket Adı: Ark Games Global Pte. Ltd.
Adres: 6 Shenton Yolu, #25-10, Oue Downtown, Singapur

Dil Seçin > Türkçe | English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Русский | Português
Copyright 2018-2023 ArkGames, tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları | Hakkımızda | İletişim